Pegasus Partners

Våra styrkor
För mer information

Pegasus Partners utvecklar försäljningsstrategier för industriella produkter från Europa på den amerikanska marknaden, administrerar marknadsetablering och stödjer produktlansering samt produktionsstart.

Marknadsetablering


Framgångsrik marknads­etablering i USA

Vår styrka är att kombinera strategisk lokalisering i USA med bästa möjliga finansieringsstrategi för att maximera er investering på lång sikt. På vägen lär vi känna varandra så att vi kan hitta bästa möjliga plats för er produktionsanläggning. Samtidigt undersöker vi lämpliga ekonomiska incitamentsprogram och sponsringsmöjligheter för att ni ska nå det bästa investeringsbeslutet.

Strategiutveckling


En bra affärsplan kräver bra förberedelser.

Vårt mål är att möjliggöra våra klienters marknadslansering genom att optimera alla tillgångar. Det kräver strategisk planering och taktisk koordination av försäljningsaktiviteter. Pegasus Partners kärnkompetens är att utveckla och implementera marknadslanserings- och expansionsstrategier i USA.

Att realisera en subventionerad lokaliseringsprocess kräver att vi lär känna er verksamhet på nära håll. Det möjliggör för oss att tillsammans ta fram en detaljerad plan för användning av nödvändiga tillgångar. Således kan vi utveckla en heltäckande affärsplan för er amerikanska marknadslansering och expansion. Därför fokuserar vi alltid på ett nära samarbete. Endast det koncept som vi utvecklar genom ett nära samarbete kommer att lyckas.

Vi är specialiserade på att arbeta nära våra klienter för att möjliggöra en nyetablering på den amerikanska marknaden alternativt en expansion av er befintliga verksamhet i USA.

placeholder-1160x480

Vi hjälper er att identifiera de bästa möjliga servicepartners för bemanning, byggnadsanläggning, försäkring och logistik. Dessutom stödjer vi den taktiska planeringen för att säkerställa en lyckad nyetablering. Pegasus Partners är den rätta samarbetspartnern för en lyckad expansion av verksamheten i USA.

Benedikt Ibing - Managing Partner

Kontakt